15 - Locomotora "Compound" 230-4001. Numeració i rodatge

La primera de les locomotores situada fora de la cobertura de la Rotonda és la “Compound 230-4001” contruïda a Alemanya el 1901. La Companyia MZA va adquirir les “Compound” per modernitzar i ampliar la seva flota. Van ser les primeres de gran potència en aconseguir els 100 km/h a Espanya i en remolcar trens ràpids entre Barcelona i Madrid i altres línies de la xarxa principal. El seu nom procedeix del sistema tecnològic que inventà l'enginyer Anatole Mallet per aprofitar el vapor sobrant a la sortida dels cilindres del motor. El vapor en el sistema “Compound” en lloc de llançar-se a l'atmosfera, com s'havia fet fins aleshores, s'introduïa en altres cilindres de baixa pressió i s'aprofitava pel moviment d'altres òrgans motors.

A què es deu la denominació numèrica de les locomotores?

La nacionalització dels ferrocarrils a tot Europa i la creació de Renfe al 1941, va obligar l'absorció de totes les companyies privades de via ampla que existien per una única empresa. Per unificar la denominació de totes les locomotores existents, que era peculiar en cada companyia, es va triar el mètode francès, que utilitzava dos grups de xifres. El primer, de tres xifres, designava respectivament el nombre d'eixos davanters, motors i del darrere. En el segon grup, que tenia quatre xifres, el primer nombre indicava el nombre de cilindres, mentre que la resta era un correlatiu que indicava el número d'ordre dins de la sèrie.

Així, la numeració d'aquesta locomotora “Compound” 230-4001 ens diu que té 2 eixos portadors davanters, 3 eixos motors acoblats per bieles i cap eix lliure posterior. A més el seu motor té 4 cilindres i és la primera de la sèrie. L'observació del seu sistema de rodes o rodatge permet reconèixer aquestes característiques tècniques.