6 - Edificació en quart de corona circular de la Rotonda

L'edificació més característica d'un Dipòsit de Vapor i, ara d'aquest Museu, té forma de quart de corona circular.També anomenada “cocherón”, era el cor del sistema operatiu. Està format per dotze vies amb fossat que conflueixen en el "Pont Giratori". Sobre la coberta disposava originalment d'unes xemeneies per la sortida del fum i vapor de les màquines, que es van suprimir abans de la conversió en Museu.

Les funcions que realitzaven els ferroviaris en el seu interior eren les de greixatge i preparació de les locomotores per al servei, el proveïment de materials com carbó, greix, sorra o aigua, les operacions de neteja i conservació dels diferents elements, la reparació d'avaries i també l'organització del personal de conducció per assegurar els diferents serveis. Moltíssimes persones de categories diverses participaven en aquestes tasques. Fins a 900 empleats van arribar a treballar en el conjunt d'instal·lacions, en una atmosfera plena de fum, sutge i greix.

Als dipòsits també estava adscrit personal administratiu, així com el de tracció, imprescindible per a conduir les màquines. Cada parella de maquinista i fogoner tenia assignada una locomotora, ocupant-se de la seva neteja, possada a punt i de l’encesa, tasca per a la qual es requerien almenys tres hores, fins que aconseguia la pressió de vapor suficient.

Tot i que aquestes edificacions van ser molt nombroses, pràcticament han desaparegut avui de la geografia ferroviària. En el cas de Vilanova, l'última rehabilitació d'urgència es va realitzar l'any 2012 i està pendent una intervenció de major profunditat. Per altra banda, un projecte d’idees per a la cobertura de la resta de vies es troba en las seves primeres fases. Una actuació que permetrà protegir tots els vehicles històrics que es conserven al Museu.