25 - Espai Mercaderies

Aquest ámbit dedicat al transport de mercaderies se situa darrere de l'edifici central de la Rotonda, a continuació dels Dipòsits d'Aigua. Creat entre el 2016 i 2017, està format per una via de 40 m que comença en una topera de l'antiga companyia MZA i desemboca a la placa giratòria de vagons de l'estació de Vilanova (recuperats i restaurats en els últims anys). S'hi exhibeixen tres vehicles molt representatius d'aquest tipus de transport: un vagó “J”, un obert “XX” i una tremuja “TT3”. El vagó “XX” i la tremuja també han estat rehabilitats per a la seva exposició.

D'altra banda, s'han restaurat tres contenidors de càrrega amb els quals s'ha configurat una mini Terminal de Contenidors, espai en el qual l'Associació de Voluntaris del Museu compta amb un taller de restauració i reparacions. En el seu interior es guarda un vehicle automotor -anomenat “Dresina” i, més popularment, com "Ou"- que s'utilitzava a mitjan segle XX pel desplaçament de persones que realitzaven treballs en plena via. Aquest tipus d'autocars sobre rails es construïen artesanalment en els tallers ferroviaris.

L'interior del vagó “J” és una sala de projeccions on es pot conèixer millor la història del transport de mercaderies per ferrocarril que va ser essencial en els seus orígens i en l'expansió de la revolució industrial

La creació de l’Espai Mercaderies va ser una de les primeres conseqüències de l'aportació econòmica dels fons de l'1,5% cultural del Ministeri de Foment al 2015 i va ser necessària la utilització de dues grues pel trasllat dels diferents elements. En els vehicles i contenidors es guarden alguns dels elements que es van haver de treure de la Gran Nau per a poder realitzar les obres de rehabilitació i ampliació del Museu.