9 - Col·lecció de cotxes de viatgers

En les primeres vies de l'edifici de la Rotonda trobem una col·lecció de set cotxes (els cotxes, tenen com a finalitat el transport de viatgers i els vagons transporten mercaderies). A la primera via se situa un de tercera classe que permet imaginar les penoses condicions dels desplaçaments fins ben entrat el segle XX. Freqüentment el fum i sutge que desprenien les locomotores de vapor s'introduïa a l'interior dels habitacles, especialment al passar pels túnels amb la qual cosa els viatgers arribaven a destí amb les cares ennegrides i la roba bruta.

Com és possible contemplar al Museu, els primers vehicles per al transport de persones eren molt primitius i la seva tipologia era molt similar a les diligències, carruatges o carros en què estaven inspirats, com s’aprecia en els tres cotxes que componen el “Tren del Centenari”.

El que va ser veritablement rellevant de l'aparició del ferrocarril, fou l'oportunitat de desplaçar gran nombre de persones alhora, el que va impulsar les grans onades migratòries i les seves trascendentals consecüencies, des del punt de vista social, demogràfic, urbanístic i econòmic. Fins a la seva aparició, les possibilitats de trasllat de les persones estaven limitades als membres de les classes altes. Hi ha estudis que asseguren que la majoria de les persones tan sols s’allunyaven uns 15 Km de la seva localitat natal en tota la seva vida. Un altre canvi destacable és que per primera vegada es van veure obligats a barrejar-se gents de categories socials diferents en trens i estacions, la qual cosa era impensable fins llavors. Va ser una autèntica revolució per a l’època. El ferrocarril va democratitzar el transport col·lectiu de persones.

En aquest àmbit del Museu és possible veure, observant la part inferior dels cotxes l'evolució dels sistemes de rodes o rodatges, des dels inicials eixos de dues rodes als batejats amb la paraula anglesa bogies, que són els carretons de dos o més eixos, cadascun amb dues rodes, sobre els quals s'assenta el vehicle. Al Museu hi ha exposats dos models de bogies que permeten veure d’aprop un sistema que va millorar la suspensió, l’adscripció a les corbes i va permetre construir cotxes de majors dimensions.

El ferrocarril des dels seus inicis ha estat en constant evolució i les innovacions introduïdes en els sistemes de rodatge han permès incrementar el confort i la seguretat.