24. Elements de superestructura ferroviària, exposició de senyals i baixador del “Pont de Pineda”