24. Elements de superestructura ferroviŕria, exposició de senyals i baixador del “Pont de Pineda”