21. Baixadors del “Pont de Senyals” i via de contorn