15. Locomotora “Compound” 230-4001. Numeració i rodatge