5. “Pont giratori” i vista general d’edificacions i vehicles