40. Exposicions de senyals

Les vies, com les carreteres per les quals circulen els cotxes, estan plenes de senyals perquè els maquinistes sàpiguen a quina velocitat han de circular, quan han de detenir-se, si poden sortir d'una estació... Per això, els trens són tan segurs.

És molt important que sapigueu que els trens sempre tenen prioritat. Al seu pas, tothom s’ha d'aturar. Sabeu per què? Per què necessiten molt més temps que els cotxes per aturar-se. Han de començar a frenar molts i molts metres abans.

Per això, a les vies hi ha dos senyals que indiquen als maquinistes la velocitat màxima. La primera és de forma rodona i els avisa quan han de començar a trepitjar el fre i l'altra, amb forma de rombe, se la troben després, quan ja no poden superar la velocitat indicada.

Voleu aprendre el significat d'altres senyals ferroviaris? Doncs mireu el panell i n’aprendreu uns quants...