33 - Locomotores Mamut i Martorell

La locomotora Mamut, i una que està just a la via del costat i que es diu Martorell, són les més antigues que es conserven a tot Espanya.

Mira Víctor, al davant té el quadre de comandament, com els cotxes, i una caldera on es crema el carbó per fer bullir l'aigua i que esdevingui vapor. I aquest vapor és el que mou les rodes i fa avançar la locomotora. Imagineu com de malament ho havien de passar els conductors d'aquestes primeres màquines, els maquinistes i fogoners, sense sostre i amb tanta calor.