2 - Taula d'enclavaments de l'estació de Barcelona França

Al costat de la porta d'accés a les instal·lacions de l'Antic Dipòsit de Vapor, s'alça l'element més valuós d'aquesta planta: la "Taula d'Enclavaments" de l'Estació de Barcelona França. Sobresurt per la seva grandària i complexitat técnica. Va estar en funcionamient des del 1929, any de l'Exposició Universal de Barcelona, fins el 1989. Estava situada en un clàsic edifici-pont de ferrocarril, sobre el feix de vies d'entrada de l'estació, com els que es van construir a tota Europa. Des d'aquest edifici, que desapareixeria amb les actuacions de la Barcelona Olímpica, es regulava el trànsit ferroviari d'entrada i de sortida.

La "Taula" va ser construïda en 1924 amb una nova tecnologia electromagnètica que agilitzava y millorava molt la circulació i la seguretat. A les grans estacions, el progressiu augment dels tràfics havia fet necessari ampliar el nombre de vies, senyals o creuaments. El problema no consistia en el seu major nombre, sinó en que les operacions havien d'estar perfectament coordinades per a que no es produïssin accidents. Per evitar-ho, es va idear la concentració de palanques d'accionament en determinats punto i el sistema anomenat "enclavament" que relacionava mecànicament els òrgans de maniobra d'aquests aparells, de manera que fos impossible moure una planca si es posava en risc la seguretat.

La "Taula" consta de dues files amb 121 palanques, de manera que el cap d'estació i el factor de circulació podien realitzar més de 500 itineraris diferents. És possible observar la complexitat del mecanisme en el panell descobert de la part inferior. Al panell superior poden observar-se els diferents indicadors lluminosos de les 12 vies principals i també de les de la desapareguda estació de la Barceloneta, situada en els terrenys de la primera estació del ferrocarril peninsular entre Barcelona a Mataró.

Avui aquesta tecnologia ha estat substituïda pels nous enclavaments elèctrics, basats en microprocessadors, que superen en seguretat a tots els sistemes anteriors.

A l'esquerra d'aquest valuós element es troba la porta l'accés a la zona exterior del Museu. A partir d'aquest punt, es pot seguir la ruta suggerida del Museu d'accord amb la numeració de l'audioguia o continuar el viatge segons els interessos o gustos de cada persona.